Oferty dodatkowe

Świadczymy usługi dodatkowe, w szczególności:

  • odbiór dokumentów od Klienta
  • sporządzanie raportów okresowych i rocznych GUS
  • pomoc przy otwieraniu, przekształcaniu, zawieszaniu i likwidacji firmy
  • sporządzanie dokumentacji do kredytów, leasingów i factoringów
  • sporządzanie wniosków o zwrot VAT-u związanego z budownictwem mieszkaniowym