Kadry i płace

Prowadzimy wszystkie sprawy kadrowo – pracownicze, takie jak:

  • sporządzanie umów o pracę, o dzieło, zlecenie
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych
  • rozliczanie czasu pracy, urlopów pracowniczych i zasiłków
  • naliczanie wynagrodzeń
  • sporządzanie raportów do ZUS
  • sporządzanie raportów i zaświadczeń dla pracowników
  • naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń
  • sporządzanie deklaracji rocznych